Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) rusza z jesienną inicjatywą ukierunkowaną na koordynatorów klastrów oraz przedsiębiorstwa działających w ich obrębie. Bez względu na długość działalności na rynku, oferta ta ma za zadanie wspierać podmioty w podnoszeniu efektywności poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych.

W ramach tego projektu, FPPP planuje przeprowadzenie szeregu działań, które pomogą klastrom innowacji cyfrowych zwiększyć swoją konkurencyjność i potencjał w erze cyfrowej. Poniżej przedstawiamy główne elementy tej inicjatywy:

Diagnostyka potencjału przedsiębiorstw i kompetencji cyfrowych: Przedsiębiorstwa z klastrów będą miały możliwość skorzystania z narzędzi internetowych, które pozwolą na dokładną analizę ich potencjału oraz kompetencji w obszarze cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju zgodnie z koncepcją Zielonego Ładu. Narzędzia będą dostępne przez cały czas trwania inicjatywy, co pozwoli przedsiębiorstwom na śledzenie własnego postępu i adaptację do zmieniających się potrzeb rynku.

Warsztaty Lean Management i transformacji cyfrowej: W październiku oraz listopadzie odbędzie się cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu Lean Management, które skupią się na optymalizacji procesów biznesowych. W ramach tych warsztatów uczestnicy będą mogli również pracować nad mapą drogową transformacji cyfrowej swoich organizacji. Standard ADMA oraz wykorzystanie bliźniaka cyfrowego będą kluczowymi tematami tych spotkań.

Inwentaryzacja potencjału klastrów: W październiku przeprowadzona zostanie inwentaryzacja potencjału do transformacji cyfrowej wśród klastrów. To umożliwi zrozumienie, w jakim stopniu poszczególne klastry są gotowe do wdrożenia rozwiązań cyfrowych oraz zidentyfikowanie obszarów, które wymagają dalszej pracy.

Mapowanie technologiczne i narzędzie wspierające rozwój branż: Do końca grudnia br. planowane jest wprowadzenie polsko-angielskiego narzędzia internetowego, które będzie wspierać rozwój różnych branż poprzez mapowanie potencjału technologicznego. Narzędzie to opierać się będzie na mapie przedsiębiorstw oraz identyfikacji luk technologicznych przy wykorzystaniu słownika technologii.

Ta jesienno-zimowa oferta stanowi unikalną szansę dla klastrów przemysłowych na podniesienie swojej konkurencyjności i efektywności poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych.

Osoby zainteresowane tą inicjatywą zachęcamy do śledzenia bieżących informacji na naszym portalu oraz do bezpośredniego kontaktu z dr Piotrem Kryjomem piotr.kryjom@fppp.gov.pl, zastępcą dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przyłącz się do nas

Wypełnij formularz i dołącz do naszej ogólnokrajowej grupy przedsiębiorców. Odpiszemy przedstawiając kolejne kroki związane z członkostwem w WKICT.