MetaPlatforma WK ICT - Usługa cyfrowego wsparcia procesu B+R+I w przedsiębiorstwach

Wschodni Klaster ICT oferuje swoim członkom dostęp do innowacyjnej MetaPlatformy – rozwiązania wspierającego efektywną realizacje prac badawczych, rozwojowych i wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwa.

Co to jest META Platforma?

 • Rozwiązanie informatyczne (platforma webowa) działająca w chmurze służące do samodzielnego  uruchamiania aplikacji webowych przez użytkowników nie posiadających wysokich kompetencji z obszaru IT. Nie wymaga od użytkownika przygotowania wersji instalacyjnej, przygotowania środowiska instalacyjnego, a następnie instalacji i konfiguracji określonej aplikacji (Usługi);
 • Zaawansowane narzędzie IT do łatwego, intuicyjnego wspomagania procesów badawczych i organizowania współpracy firm z dowolnej branży i w bardzo szerokim zakresie współpracy oraz badań z jednostkami naukowymi;
 • Za pomocą intuicyjnych kreatorów użytkownik posiadający podstawową wiedzę informatyczną jest w stanie samodzielnie dokonać instalacji, a następnie konfiguracji niezbędnych aplikacji webowych (Usług) za pomocą przeglądarki www. Proces przebiega w sposób półautomatyczny i nie wymaga wiedzy administratora systemów IT;

W celu możliwości skorzystania z usług Meta Platformy, skontaktuj się z nami, a jeśli korzystasz już z naszych usług to zaloguj się

Zalety META Platformy

 • Przyspiesza wdrażanie narzędzi / aplikacji webowych  w chmurze;
 • Minimalizuje koszty dostępu, pracochłonność i wysiłek związany z konfigurowaniem narzędzi IT, a zaoszczędzoną energię pozwala ukierunkować na prace badawcze i rozwojowe;
 • Ułatwia proces cyfryzacji i transformacji cyfrowej (poprzez udostępnienie profesjonalnych narzędzi informatycznych umożliwiających przeniesienie prowadzenia procesów rozwojowych oraz badawczych do przestrzeni wirtualnej);
 • Wspomaga procesy badawcze i rozwojowe oraz organizowanie współpracy firm z dowolnej branży i w bardzo szerokim zakresie projektów  w tym badań z jednostkami naukowymi;
 • Ułatwia przechodzenie korzystającym zespołom projektowym przechodzenie na pracę zdalną lub hybrydową;
 •  

Cechy funkcjonalne META Platformy

 • Obsługa aplikacji wykonanych w dowolnej technologii (m.in.: PHP, Python,
   Node.js, Ruby, Java, Go, C++, Rust) korzystających ze stosu technologicznego klasy Linux LAMP/MERN/MEAN czy JAVA. Dzięki tej funkcjonalności gwarantujemy wsparcie dla obecnie najpopularniejszych standardów środowisk wdrożeniowych aplikacji online.
 • Spójne / jednolite środowisko wykonawcze dla wszystkich aplikacji – Meta Platforma dostarcza zarządzalne uniwersalne środowisko wykonawcze dla aplikacji online zarówno komercyjnych jak i open source. Pozwala hostować / uruchamiać / użytkować / zarządzać aplikacjami przygotowanymi dla różnorodnych środowisk wdrożeniowych z jednolitego panelu zarządzania wszystkimi aspektami eksploatacyjnymi i administracyjnymi.
 • “Dev not Ops” minimalizacja wysiłku związanego z utrzymaniem hostowanych aplikacji w celu skierowania zasobów na Dev czyli rozwój funkcjonalności produktów. Meta Platforma dzięki optymalizacji i częściowej automatyzacji zadań Ops (potocznie IT Operations Team – Zespół ds. utrzymania i infrastruktury) związanych z utrzymaniem infrastruktury oraz jej bezpieczeństwem umożliwia wykorzystanie zasobów zespołów czy przedsiębiorstw w kierunku rozwoju produktów czy usług Dev (potocznie Development Team – Zespół ds. rozwoju), np. poprzez automatyzację procesów instalacji, konfiguracji, monitorowania, aktualizacji aplikacji.
 • Automatyzacja procesów – dzięki automatyzacji procesów na poziomie Meta Platformy – typowe obowiązki aplikacji, takie jak uwierzytelnianie, autoryzacja użytkowników, zarządzanie dokumentami, skalowanie, tworzenie kopii zapasowych, szyfrowanie i inne, są obsługiwane automatycznie bez konieczności interwencji ze strony administratora systemu.
 • Integracja z usługami zewnętrznymi klasy enterprise – dużą zaletą Meta Platformy będzie łatwość integracji z usługami zewnętrznymi klasy korporacyjnej – takimi jak wymiana danych, szyfrowanie, integracja z usługami LDAP, AD i SAML, monitorowanie logów systemowych.
 • Globalne zarządzanie uprawnieniami dla wszystkich aplikacji – Meta Platforma umożliwia globalne ustawianie zasady kontroli dostępu w całej organizacji czy grupie, np. takie jak zakaz dzielenia się danymi poza organizację czy grupę współpracowników.
 • Wewnętrzna wymiana danych pomiędzy aplikacjami.
 • Automatyczne aktualizacje aplikacji na platformie bez utraty danych i nieoczekiwanych przerw eksploatacyjnych.
 • Modularność rozwiązania na przykład poprzez konteneryzację danych czy wykorzystanie architektury mikroserwisów. Założeniem projektu jest aby do stworzenia Meta Platformy został wykorzystany paradygmat modularności systemów IT na przykład poprzez konteneryzację (również danych) czy wykorzystanie architektury mikroserwisów.
 • Optymalizacja kosztów, efektywność działań, bezpieczeństwo – dzięki ujednoliceniu i częściowej automatyzacji procesów uzyskuje się wzrost efektywności działań oraz optymalizację kosztów operacyjnych. Dzięki wykorzystaniu izolowanych środowisk wdrożeniowych dla poszczególnych aplikacji podnosi się bezpieczeństwo eksploatacji ekosystemu aplikacji wykorzystywanych przez poszczególnych użytkowników / odbiorców usług.
 • Meta Platforma izaimplementowanej na niej usługi są w 100% zgodne z wymogami GDPR, zabezpieczają prywatność i poszanowanie danych.

Usługi dostępne na META Platformie

Usługa 1 – Usługa dostępu do aplikacji zarządzania projektami zarówno w podejściach (metodologiach) zwinnych (Agile) jak i klasycznych typu waterfall z widokami tablic KANBAN i wykresu Gantt’a;

Usługa 2 – Usługa dostępu do aplikacji do obsługi wideokonferencji, technologii VoIP z zintegrowanym komunikatorem internetowym;

Usługa 3 – Usługa dostępu do aplikacji w postaci systemu portalowego klasy DXP (Digital Experience Platform) łączącym funkcje wielokanałowego (multichannel) zarządzania treścią, doświadczeniem użytkownika, procesami obsługi, informacją produktową;

Usługa 4 – Usługa dostępu do aplikacji ecommerce B2B oferującej dla klientów B2B funkcje wielokanałowego (multichannel) zarządzania treścią, doświadczeniem użytkownika, procesami obsługi, informacją produktową, procesami zakupu i sprzedaży;

Usługa 5 – Usługa dostępu do aplikacji oferującej zarządzanie plikami i dokumentami w chmurze. Aplikacja ma pozwalać przesyłać pliki, współdzielić je z innymi użytkownikami oraz otrzymywać powiadomienia. Pliki oznaczone są regułami i parametrami, takimi jak fizyczna lokalizacja, grupa użytkowników, właściwości plików, typy plików. Wskazane parametry pozwalają w pełni kontrolować dostęp do danych;

Usługa 6 – Usługa dostępu do aplikacji oferującej zarządzanie procesami (workflow management) w tym również obiegu dokumentów wraz z edytorem procesów wykorzystującym notację BPMN;

Usługa 7 – usługa internetowa zaprojektowana, aby pomóc grupom we wspólnych, zorientowanych na konsensus procesach podejmowania decyzji. Aplikacja ułatwia zapraszanie interesariuszy z różnych grup zajmujących się konkretnym problemem, którzy następnie tworzą otoczenie, które umożliwia podjęcie decyzji uwzględniającej wszystkie prezentowane stanowiska poprzez zachęcanie do udziału w dyskusji, uzasadniania swoich poglądów, wzajemnego komentowania opinii i głosowania;

Usługa 8 – Usługa dostępu do aplikacji klasy LXP (Learning Experience Platform) platformy edukacyjnej z wbudowanym modułem sztucznej inteligencji (AI) dla indywidualnego trybu nauki;

Usługa 9 – Usługa dostępu do platformy crowdfundingowej (Finansowanie społecznościowe) pozwalającej na pozyskanie funduszy w sieci Internet na projekty badawczo-rozwojowe;

Usługa 10 – Usługa dostępu do uniwersalnej platformy IoT (Internetu Rzeczy) pozwalającej na zarządzanie heterogenicznymi zestawami urządzeń IoT, zbieranie i udostępnianie danych;

Usługa 11 – Usługa dostępu do zestawu narzędzi dla projektów B+R wymagających analizy danych wykorzystująca współczesne popularne narzędzia do zbierania, eksploracji i prezentacji danych w tym danych NoSQL;

Usługa 12 – Usługa dostępu do zestawu narzędzi dla projektów B+R wymagających zastosowania uczenia maszynowego, metod statystycznych i badań eksploracyjnych w celu uzyskania wiedzy i wnioskowania, które są pomocne w podejmowaniu decyzji . Na tej usłudze niezbędne są umiejętności z zakresu programowania i wykorzystania narzędzi obliczeniowych;

PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI

Przyłącz się do nas

Wypełnij formularz i dołącz do naszej ogólnokrajowej grupy przedsiębiorców. Odpiszemy przedstawiając kolejne kroki związane z członkostwem w WKICT.