Usługi dla naszych członków

META Platforma

Usługa cyfrowego wsparcia procesu B+R+I. Bezpieczna i przyjazna użytkownikom przestrzeń dla przedsiębiorców, umożliwiająca współpracę oraz udostępnianie wiedzy w czasie rzeczywistym, usprawniająca procesy pracy i zwiększająca produktywność.

Wsparcie internacjonalizacji członków Klastra

Usługa obejmuje szereg działań wspierających wejście i rozwój działalności na rynkach zagranicznych, a jej efekty to przede wszystkim wzrost innowacyjności i konkurencyjności naszych członków.

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz startup'ów

Oferta kompleksowych usług, które zapewniają wsparcie dla przedsiębiorców oraz startupów w ich dążeniu do rozwoju biznesowego. Umożliwiamy małym firmom odniesienie sukcesów i wzrost.

Wspieramy przedsiębiorców dla ich wspólnego rozwoju

Zapraszamy do ogólnokrajowego klastra przedsiębiorców, gdzie współpraca, wymiana wiedzy i konkurencyjność rynkowa są w centrum naszej misji

Co nas wyróżnia

Korzyści

Przyłącz się do nas

Wypełnij formularz i dołącz do naszej ogólnokrajowej grupy przedsiębiorców. Odpiszemy przedstawiając kolejne kroki związane z członkostwem w WKICT.