Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych przedsiębiorstw

To nasza oferta kompleksowych usług, które zapewniają wsparcie dla przedsiębiorców oraz startupów w ich dążeniu do rozwoju biznesowego. Umożliwiamy małym firmom odniesienie sukcesów i wzrost. Rozumiemy, że droga do rozpoczęcia nowego biznesu może być trudna, ale dzięki naszemu szerokiemu doświadczeniu i spersonalizowanemu podejściu, pomagamy ukształtować wizję startup’ową w zrównoważony i dochodowy interes.

Dzięki naszemu doświadczeniu, możemy zapewnić najlepszą możliwą radę i wsparcie, aby pomóc w realizacji celów początkujących przedsiębiorców. Oferujemy usługi rozwoju biznesu, które obejmują każdy krok procesu startowego, od idei do uruchomienia i skalowania biznesu.

Wspieramy rozwój przedsiębiorców

Zapraszamy do ogólnokrajowego klastra przedsiębiorców, gdzie współpraca, wymiana wiedzy i konkurencyjność rynkowa są w centrum naszej misji. Świadczymy usługi w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców oraz startupów w ich dążeniu do rozwoju biznesowego. Umożliwiamy małym firmom odniesienie sukcesów i wzrost - przyłącz się lub skontaktuj się. z nami, chętnie pomożemy

Zrealizowane projekty w zakresie wspierania przedsiębiorczości

Wschodni Klaster ICT i jego koordynator WAR Sp. z o.o. oferują usługi wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, a w szczególności tworzenia nowych przedsiębiorstw – startupów. W latach 2017-2023 WAR zrealizował szereg projektów dedykowanych wspieraniu przedsiębiorczości w regionie:

 1. Startup na start – Projekt Partnerski Wschodniej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. i Stowarzyszenia Rozwoju innowacje; RPO WL 2014-2020, Działanie 9.3; Celem projektu było udzielenie 40 dotacji bezzwrotnych na utworzenie startupów w miastach Lublin i Chełm oraz wsparcie doradcze – coaching dla nowych przedsiębiorców. Okres realizacji projektu: 01.03.2017- 28.02.2019 r.
 2. Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie bialskim i chełmsko – zamojskim (projekt realizowany w partnerstwie z członkiem WK ICT: Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA i WAR Sp. z o.o.); nr Umowy RPLU.10.01.00-06-0005/18; celem projektu jest wzrost konkurencyjności 600 MŚP, wskaźnik został przekroczony, na dzień 20.07.br. wynosi: 1291MŚP; okres realizacji 01.11.20218- 30.11.2023 r.
 3. Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim (projekt realizowany w partnerstwie z członkiem WK ICT: WAR Sp. z o.o. i Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA); nr umowy RPLU.10.01.00-06-0004/18; celem projektu jest wzrost konkurencyjności 600 MŚP, wskaźnik już został przekroczony, na dzień 20.07.br. wynosi: 932 MŚP (w tym startupów); okres realizacji 01.11.20218- 30.11.2023 r.
 4. W ramach realizowanego projektu: „Dostosowanie oferty Wschodniej Agencji Rozwoju do potrzeb MŚP województwa lubelskiego”, Nr Umowy: RPLU.03.04.00-06-0010/19; Wnioskodawca wdraża jako IOB prorozwojowe usługi doradcze o charakterze specjalistycznym w poniższych obszarach: 
  -nowych rynków regionalnych, krajowych i międzynarodowych, w tym opracowania strategii rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej, 

  – pozyskiwania partnerów technologicznych i biznesowych, 

  – wprowadzania systemów informatycznych w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT, 

  – zarządzania jakością, 

  – wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt/optymalizacja kosztów i procesów,

  – rozwijanie produktów i usług w sektorze kreatywnym, 

  – uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych programach badawczych, 

  – monitorowania wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej. 

  Usługa adresowana jest do członków klastra (w szczególności jednostek naukowych, uczelni ale również przedsiębiorstw) zainteresowanych komercjalizacją działań w szczególności wyników prac B+R w formie nowego przedsiębiorstwa.

Przyłącz się do nas

Wypełnij formularz i dołącz do naszej ogólnokrajowej grupy przedsiębiorców. Odpiszemy przedstawiając kolejne kroki związane z członkostwem w WKICT.