Webinarium w ramach programu COSME

Posted on

W dniu 16.03.2018 członkowie projektu CLUSGRID wzięli udział w webinarium zorganizowanym przez Konsorcjum INNO-DROP w ramach programu COSME. Celem tych cyklicznych spotkań jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących poprawy działalności klastrów.

Tematem spotkania były usługi świadczone przez partnerskie klastry na rzecz swoich członków. Ważnym elementem była prezentacja Pani Karoliny Barałkiewicz-Sokal z kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ na temat ochrony własności intelektualnej.  

Agenda spotkania