Warsztaty „KLASTRY NA RZECZ PARTNERSTWA WSCHODNIEGO”

Posted on

Wschodni Klaster ICT zaprasza na warsztat „KLASTRY NA RZECZ PARTNERSTWA
WSCHODNIEGO”, organizowany w ramach KONGRESU INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ
w Lublinie w dniu 24.09.2018. Podczas warsztatu odbędzie się prezentacja międzynarodowego projektu CLUSGRID, koordynowanego przez nasz klaster. Zaprezentują się również klastry z Francji, Bułgarii i Hiszpanii, wchodzące w skład konsorcjum projektowego. Naszymi gośćmi będą również przedstawiciele klastrów z Ukrainy.

Szczegółowa agenda spotkania – TUTAJ

Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja stronie:

WWW.KONGRES.LUBLIN.EU

Liczymy na Państwa obecność!