„Rozwijaj swój region” Konferencja w Walencji, 08-09.11.2017

Posted on

Druga edycja konferencji „Rozwijaj swój region” odbyła się w Walencji w Hiszpanii w dniach 8 i 9 listopada. Wydarzenie było współorganizowane przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP oraz Politykę regionalną i miejską we współpracy z władzami regionalnymi Walencji. Wyciągnięto wnioski, w jaki sposób wykorzystano strategie inteligentnej specjalizacji oraz w jaki sposób klastry wspierają wzrost w poszczególnych regionach oraz jak pobudzić inteligentną współpracę międzyregionalną za pośrednictwem klastrów i wspierać powiązania w łańcuchu wartości, które przynoszą korzyści regionom i miastom w całej Europie? W konferencji wzięło udział ponad 100 europejskich klastrów, przedstawicieli otoczenia biznesu, przedstawicieli instytucji Komisji Europejskiej.