Międzynarodowe warsztaty Projektu CLUSGRID w Polsce

Posted on

Międzynarodowe warsztaty Projektu CLUSGRID w Polsce

24 i 25 września konsorcjum projektu CLUSGRID spotkało się na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie. Kongres poświęcony budowaniu trwałych relacji w ramach współpracy regionalnej państw Europy Środkowej i Wschodniej, w tym zagadnieniom związanym z nauką i edukacją, dziedzictwem i pojednaniem oraz demokracją lokalną.
Wschodni Klaster ICT – koordynator Projektu CLUSGRID, zorganizował Międzynarodowe Warsztaty, aby przedstawić dotychczasowy przebieg projektu i wymienić najlepsze praktyki i wizję klastrów z krajów Europy Wschodniej.
Ewa Rekosz, koordynator projektu przedstawiła główne wyniki po prawie dwóch latach wdrażania. Pozostali partnerzy  zaprezentowali swoje klastry: Patricia Frailes (Cluster CET), Guillaume Roux (Pôle SCS), Dessislava Chalamova (ICS) i Alba Álvarez (Cluster Solartys).
Ponadto Robert Szlęzak – Prezes Wschodniego Klastra ICT i delegacja Ukrainy pod przewodnictwem Lyudmyli Shyyko – Dyrektor Zarządzającej z  Precarpathian Eco-Energy Cluster (PEEC) z Iwano-Frankiwska na Ukrainie zaprezentowali ekosystem polskiego i ukraińskiego klastra.
Po prezentacji odbyła się dyskusja panelowa na temat kluczowych kwestii z udziałem klastrów takich jak: Inteligentne Miasta, odnawialne źródła energii, przemysł 4.0, gdzie wszyscy uczestnicy mieli okazję wyrazić swój pogląd na te tematy i zaproponowali różne podejścia do ich rozwiązania w każdym kraju.

O projekcie CLUSGRID

Wizyta studyjna jest częścią działań zaplanowanych w ramach projektu CLUSGRID, którego celem jest tworzenie aliansów strategicznych klastrów na poziomie europejskim wokół łańcucha wartości inteligentnych sieci oraz zapewnienie im lepszych narzędzi w celu poprawy konkurencyjności europejskich MŚP.