Koordynatorka projektu CLUSGRID podczas panelu ekspertów COSME

Posted on

Przedstawicielka Wschodniego Klastra ICT – koordynatora projektu CLUSGRID wzięła udział w panelu ekspertów podczas konferencji zatytułowanej „Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz programy zarządzane centralnie przez Komisję Europejską Horyzont 2020 oraz COSME wraz z instrumentami finansowymi”. Konferencję organizowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

5 kwietnia ministerialni urzędnicy i zewnętrzni eksperci dyskutowali o tym co należy zrobić by Polska pozyskała kolejne miliardy euro na inwestycje z programów zarządzanych przez Brukselę. Motywem przewodnim były programy Horyzont 2020 i COSME. Było to drugie spotkanie poświęcone wypracowaniu rozwiązań, które umożliwią Polsce w większym stopniu skorzystać z pieniędzy unijnych.
„W programach zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską potencjał polskich instytucji naukowo badawczych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych sektorów wciąż nie jest w pełni wykorzystany. Stąd starania o jeszcze większe wykorzystanie takich źródeł finansowania przez polskich beneficjentów – mówił Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.”
Przyzwyczailiśmy się myśleć o funduszach unijnych w kategoriach krajowych programów operacyjnych. W praktyce jednak w zasięgu polskich podmiotów są także pieniądze w programach zarządzanych bezpośrednio przez Brukselę:

  • Horyzont 2020 (badania naukowe i innowacje, około 80 mld euro),
  • COSME (inwestycje małych i średnich firm 2,3 mld euro),
  • LIFE (ochrona środowiska, około 3,4 mld euro),
  • ERASMUS+ (zagraniczne studia, staże i wolontariat, około 14,7 mld euro),

Z kolei w ramach Instrumentu Łącząc Europę (najważniejsze w UE inwestycje w transport, telekomunikację i energetykę) do dyspozycji jest, prawie 30 mld euro.

Więcej na temat konferencji

Agenda Konferencja 5 kwietnia 2018 r