„Jakość zarządzania kluczem do efektywnej działalności klastra – cluster excellence” – warsztat 05.12.2017

Posted on

Jakość zarządzania kluczem do efektywnej działalności klastra – cluster excellence” to tytuł warsztatu zorganizowanego przez Wschodni Klaster ICT w warszawskim Centrum Kreatywności Targowa. Wydarzenie zainicjowane zostało przez dwa Krajowe Klastry Kluczowe w ramach projektów z programu COSME Cluster Excellence – „CLUSGRID Clusters for Smart Grid” koordynowany przez Wschodni Klaster ICT i Cluster Excellence for Creative Industries Leadership„, w którym uczestniczy Mazowiecki Klaster ICT.

Głównym tematem Warsztatu były sposoby zarządzania klastrem. Dyskutowaliśmy o tym jakie elementy pozwalają na zapewnienie wysokiej sprawności funkcjonowania klastra. Zastanawialiśmy się, jak wpływają one na skuteczną realizację strategii klastra oraz spełnienie jego celów i założeń.

Równie ważnym tematem warsztatu były fundusze inwestycyjne – nowa inicjatywa Mazowieckiego Klastra ICT. W trakcie spotkania były zaprezentowane mechanizmy działania funduszy i zasady przyznawania finansowania.