II wizyta studyjna w Pole SCS w Sophia Antipolis i Nicei

Posted on

W dniach 7 – 8 czerwca uczestnicy projektu CLUSGRID wzięli udział w drugiej wizycie studyjnej w Pole SCS w Sophia Antipolis i Nicei. Celem wizyty było poznanie francuskiego klastra i wymiana najlepszych praktyk z resztą klastrów tworzących projekt CLUSGRID. Przedstawiciele władz regionalnych oraz innych klastrów z tego samego regionu przedstawili także przegląd ekosystemu innowacji, w którym działa Pole SCS.

Podczas wizyty George Falessi, dyrektor generalny Pole SCS, przedstawił strategię i główne osiągnięcia klastra w ostatnich latach. Oprócz tego, Stéphanie Schohn wyjaśniła szeroki zakres usług przeznaczonych dla MŚP i start-upów, a Olivier Chavrier przedstawił działania innowacyjne dla członków klastra. W drugiej połowie dnia mieliśmy okazję porozmawiać z władzami regionalnymi. M. Pierre Pic z DIRECCTE (Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement) przedstawił system finansowania Francji dla klastrów i M. Jean-Charles Maleysson (Metropole Nice Côte D’Azur) zaprezentował projekt IRIS, finansowany przez Unię Europejską i mający na celu zapewnienie trwałych rozwiązań dla inteligentnych miast i inteligentnych sieci.
Drugiego dnia odbyła się prezentacja M. Jean-Christophe’a Clémenta z klastra Cap Energies, a druga w ramach projektu Flexgrid, w którym uczestniczą klastry Cap Energies i Pole SCS. Wizytę zakończyliśmy w Smart City Innovation Center (SCIC) w Nicei.