EU Industry Day, Bruksela, 22-23.02.2018

Posted on

W dniach 22-23 lutego 2018 w Brukseli odbyło się kolejne już spotkanie dotyczące rozwoju konkurencyjności przemysłowej w Europie. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele różnych sektorów przemysłu, finansów, badań i innowacji oraz administracji publicznej. 

Głównym wydarzeniem była konferencja wysokiego szczebla z udziałem wielu kluczowych ekspertów oraz szereg warsztatów z udziałem zainteresowanych stron. Konferencję otworzył  Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej w wystąpieniu wideo.  Następnie przemawiali Antonio Tajani, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Elżbieta Bieńkowska, europejska komisarz ds. Rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Ważnym elementem były spotkania bilateralne C2C, służące nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń.

https://ec.europa.eu/info/events/eu-industry-day_en 

Agenda