Clusters for Smart Grid

Posted on

Miło nam poinformować, że międzynarodowy wniosek projektowy „CLUSGRID”, którego koordynatorem jest Wschodni Klaster ICT wygrał konkurs COSME Cluster Excellence w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm.

Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska – Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu to 24 miesiące.

Termin rozpoczęcia realizacjo projektu przewidziano na listopad 2016.

Partnerzy projektu to:

  1. Pôle Solutions Communicantes Sécurisées (Francja),
  2. Canarias Excelencia Tecnológica (Hiszpania),
  3. ASOCIATION ESPANOLA PARA LA INTERNACIONALIZACION Y LA INNOVACION DE LAS EMPRE (Hiszpania),
  4. SOUTHERN EUROPEAN CLUSTER IN PHOTONICS & OPTICS ASSOCIACION (Hiszpania),
  5. Sdruzhenie Srednogorie med industrial cluster (Bułgaria).

Celem projektu jest poprawa zarządzania Klastrem oraz poprawa usług świadczonych na rzecz MŚP zrzeszonych w Klastrze.

Działania przewidziane w ramach projektu to:

  1. Benchmarking Klastrów.
  2. Szkolenia członków Klastrów.
  3. Wizyty studyjne członków Klastra.
  4. Upowszechnianie rezultatów projektu.