Cluster Excellence Programme 2015 Kick-off Meeting

Posted on

img_1382W dniu 29.11.2016 w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne klastrów, realizujących projekty w ramach programu COSME. Wschodni Klaster ICT zaprezentował szczegóły projektu „CLUSGRID – Clusters for Smart Grid”. Podczas spotkania przedstawione zostały również projekty: TRACE KEI z Włoch, INNO DROP z Niemiec, ECRI z Hiszpanii i COSMENERG z Węgier. Wszystkie 5 projektów dotyczy obszaru Smart Grid i ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania klastrów oraz usług świadczonych przez klastry na rzecz swoich członków”