„Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów zarządzanych centralnie przez komisję europejską: Instrumenty Finansowe oraz COSME” – panel ekspertów 31.01.2018

Posted on

Ewa Rekosz, koordynator projektu CLUSGRID wzięła udział w panelu ekspertów zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w siedzibie Związku Banków Polskich. W panelu uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa, PARPu i Krajowego Punktu Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE. Omawiane były wnioski wynikające z badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, którego celem głównym analizy jest diagnoza przyczyn ograniczających […]

„Jakość zarządzania kluczem do efektywnej działalności klastra – cluster excellence” – warsztat 05.12.2017

Posted on

„Jakość zarządzania kluczem do efektywnej działalności klastra – cluster excellence” to tytuł warsztatu zorganizowanego przez Wschodni Klaster ICT w warszawskim Centrum Kreatywności Targowa. Wydarzenie zainicjowane zostało przez dwa Krajowe Klastry Kluczowe w ramach projektów z programu COSME Cluster Excellence – „CLUSGRID Clusters for Smart Grid” – koordynowany przez Wschodni Klaster ICT i „Cluster Excellence for Creative Industries […]

„Rozwijaj swój region” Konferencja w Walencji, 08-09.11.2017

Posted on

Druga edycja konferencji „Rozwijaj swój region” odbyła się w Walencji w Hiszpanii w dniach 8 i 9 listopada. Wydarzenie było współorganizowane przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP oraz Politykę regionalną i miejską we współpracy z władzami regionalnymi Walencji. Wyciągnięto wnioski, w jaki sposób wykorzystano strategie inteligentnej specjalizacji oraz w […]

Wizyta studyjna w klastrze SOLARTYS, Barcelona, -6-07.11.2017

Posted on

W wizycie uczestniczyło dwunaście klastrów należących do różnych krajów europejskich: Niemiec, Bułgarii, Polski, Czech, Francji i kilku regionów Hiszpanii (Katalonia, Aragonia i Wyspy Kanaryjskie). Miała one na celu zaoferowanie uczestnikom – wszystkim menedżerom klastrów – globalną wizję dotycząca ekosystemu klastrów w Katalonii i Hiszpanii oraz wspieranie wymiany dobrych praktyk. Należy zauważyć, że członkowie projektu INNO-DROP […]

Brązowa Odznaka Jakości

Posted on

Z dumą informujemy, że Wschodni Klaster ICT otrzymał Brązową Odznakę Jakości przyznawaną przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), działający w ramach  VDI/VDE Innovation+Technik GmbH. Wyróżnienie to jest elementem polityki Klastrowej Unii Europejskiej realizowanej w ramach  European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Odznaka została przyznana po badaniu benchmarkingowym, czyli poddaniu ocenie sposobów działania klastra przez eksperta […]

Cluster Excellence Programme 2015 Kick-off Meeting

Posted on

W dniu 29.11.2016 w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne klastrów, realizujących projekty w ramach programu COSME. Wschodni Klaster ICT zaprezentował szczegóły projektu „CLUSGRID – Clusters for Smart Grid”. Podczas spotkania przedstawione zostały również projekty: TRACE KEI z Włoch, INNO DROP z Niemiec, ECRI z Hiszpanii i COSMENERG z Węgier. Wszystkie 5 projektów dotyczy obszaru […]

Clusters for Smart Grid

Posted on

Miło nam poinformować, że międzynarodowy wniosek projektowy „CLUSGRID”, którego koordynatorem jest Wschodni Klaster ICT wygrał konkurs COSME Cluster Excellence w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm. Organizatorem konkursu jest Komisja Europejska – Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Okres realizacji projektu to 24 miesiące. Termin rozpoczęcia realizacjo projektu przewidziano […]