Zaproszenie do udziału w projekcie Horyzont2020

Posted on

You are an actor in the field of IoT, Big Data, Artificial Intelligence, cybersecurity? You market is Industry 4.0? You have a product or an innovation project and look for industrial partners in Europe to evaluate, adapt or deploy your solutions in machines, robots, factories, industrial processes, assets management, supply chain…?

II wizyta studyjna w Pole SCS w Sophia Antipolis i Nicei

Posted on

W dniach 7 – 8 czerwca uczestnicy projektu CLUSGRID wzięli udział w drugiej wizycie studyjnej w Pole SCS w Sophia Antipolis i Nicei. Celem wizyty było poznanie francuskiego klastra i wymiana najlepszych praktyk z resztą klastrów tworzących projekt CLUSGRID. Przedstawiciele władz regionalnych oraz innych klastrów z tego samego regionu przedstawili także przegląd ekosystemu innowacji, w którym […]

Ciąg dalszy szkoleń w ramach programu COSME – Cluster Excellence – tym razem w Pradze

Posted on

Na zaproszenie konsorcjum INNO-DROP, w dniach 10-13 kwietnia uczestniczyliśmy w kolejnej odsłonie szkoleń, które mają na celu poprawę jakości zarządzania klastrem. Zagadnienia dotyczyły mediów społecznościowych i sztuki prezentacji. W trakcie wizyty odwiedziliśmy również dwa centra technologiczne w Libercu – VUTS i Instytut Nanomateriałów, Zaawansowanych Technologii i Innowacji przy Politechnice w Libercu.

Koordynatorka projektu CLUSGRID podczas panelu ekspertów COSME

Posted on Leave a comment

Przedstawicielka Wschodniego Klastra ICT – koordynatora projektu CLUSGRID wzięła udział w panelu ekspertów podczas konferencji zatytułowanej „Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz programy zarządzane centralnie przez Komisję Europejską Horyzont 2020 oraz COSME wraz z instrumentami finansowymi”. Konferencję organizowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 5 kwietnia ministerialni urzędnicy i zewnętrzni eksperci dyskutowali o tym co należy zrobić by […]

„Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów zarządzanych centralnie przez komisję europejską: Instrumenty Finansowe oraz COSME” – panel ekspertów 31.01.2018

Posted on Leave a comment

Ewa Rekosz, koordynator projektu CLUSGRID wzięła udział w panelu ekspertów zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w siedzibie Związku Banków Polskich. W panelu uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa, PARPu i Krajowego Punktu Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE. Omawiane były wnioski wynikające z badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, którego celem głównym analizy jest diagnoza przyczyn ograniczających […]

„Jakość zarządzania kluczem do efektywnej działalności klastra – cluster excellence” – warsztat 05.12.2017

Posted on Leave a comment

„Jakość zarządzania kluczem do efektywnej działalności klastra – cluster excellence” to tytuł warsztatu zorganizowanego przez Wschodni Klaster ICT w warszawskim Centrum Kreatywności Targowa. Wydarzenie zainicjowane zostało przez dwa Krajowe Klastry Kluczowe w ramach projektów z programu COSME Cluster Excellence – „CLUSGRID Clusters for Smart Grid” – koordynowany przez Wschodni Klaster ICT i „Cluster Excellence for Creative Industries […]

„Rozwijaj swój region” Konferencja w Walencji, 08-09.11.2017

Posted on Leave a comment

Druga edycja konferencji „Rozwijaj swój region” odbyła się w Walencji w Hiszpanii w dniach 8 i 9 listopada. Wydarzenie było współorganizowane przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP oraz Politykę regionalną i miejską we współpracy z władzami regionalnymi Walencji. Wyciągnięto wnioski, w jaki sposób wykorzystano strategie inteligentnej specjalizacji oraz w […]