Ciąg dalszy szkoleń w ramach programu COSME – Cluster Excellence – tym razem w Pradze

Posted on Leave a comment

Na zaproszenie konsorcjum INNO-DROP, w dniach 10-13 kwietnia uczestniczyliśmy w kolejnej odsłonie szkoleń, które mają na celu poprawę jakości zarządzania klastrem. Zagadnienia dotyczyły mediów społecznościowych i sztuki prezentacji. W trakcie wizyty odwiedziliśmy również dwa centra technologiczne w Libercu – VUTS i Instytut Nanomateriałów, Zaawansowanych Technologii i Innowacji przy Politechnice w Libercu.

Koordynatorka projektu CLUSGRID podczas panelu ekspertów COSME

Posted on Leave a comment

Przedstawicielka Wschodniego Klastra ICT – koordynatora projektu CLUSGRID wzięła udział w panelu ekspertów podczas konferencji zatytułowanej „Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne oraz programy zarządzane centralnie przez Komisję Europejską Horyzont 2020 oraz COSME wraz z instrumentami finansowymi”. Konferencję organizowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 5 kwietnia ministerialni urzędnicy i zewnętrzni eksperci dyskutowali o tym co należy zrobić by […]

„Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów zarządzanych centralnie przez komisję europejską: Instrumenty Finansowe oraz COSME” – panel ekspertów 31.01.2018

Posted on Leave a comment

Ewa Rekosz, koordynator projektu CLUSGRID wzięła udział w panelu ekspertów zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w siedzibie Związku Banków Polskich. W panelu uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa, PARPu i Krajowego Punktu Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE. Omawiane były wnioski wynikające z badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, którego celem głównym analizy jest diagnoza przyczyn ograniczających […]

„Jakość zarządzania kluczem do efektywnej działalności klastra – cluster excellence” – warsztat 05.12.2017

Posted on Leave a comment

„Jakość zarządzania kluczem do efektywnej działalności klastra – cluster excellence” to tytuł warsztatu zorganizowanego przez Wschodni Klaster ICT w warszawskim Centrum Kreatywności Targowa. Wydarzenie zainicjowane zostało przez dwa Krajowe Klastry Kluczowe w ramach projektów z programu COSME Cluster Excellence – „CLUSGRID Clusters for Smart Grid” – koordynowany przez Wschodni Klaster ICT i „Cluster Excellence for Creative Industries […]

„Rozwijaj swój region” Konferencja w Walencji, 08-09.11.2017

Posted on Leave a comment

Druga edycja konferencji „Rozwijaj swój region” odbyła się w Walencji w Hiszpanii w dniach 8 i 9 listopada. Wydarzenie było współorganizowane przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP oraz Politykę regionalną i miejską we współpracy z władzami regionalnymi Walencji. Wyciągnięto wnioski, w jaki sposób wykorzystano strategie inteligentnej specjalizacji oraz w […]

Wizyta studyjna w klastrze SOLARTYS, Barcelona, -6-07.11.2017

Posted on Leave a comment

W wizycie uczestniczyło dwunaście klastrów należących do różnych krajów europejskich: Niemiec, Bułgarii, Polski, Czech, Francji i kilku regionów Hiszpanii (Katalonia, Aragonia i Wyspy Kanaryjskie). Miała one na celu zaoferowanie uczestnikom – wszystkim menedżerom klastrów – globalną wizję dotycząca ekosystemu klastrów w Katalonii i Hiszpanii oraz wspieranie wymiany dobrych praktyk. Należy zauważyć, że członkowie projektu INNO-DROP […]

Brązowa Odznaka Jakości

Posted on Leave a comment

Z dumą informujemy, że Wschodni Klaster ICT otrzymał Brązową Odznakę Jakości przyznawaną przez European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), działający w ramach  VDI/VDE Innovation+Technik GmbH. Wyróżnienie to jest elementem polityki Klastrowej Unii Europejskiej realizowanej w ramach  European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Odznaka została przyznana po badaniu benchmarkingowym, czyli poddaniu ocenie sposobów działania klastra przez eksperta […]