„Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów zarządzanych centralnie przez komisję europejską: Instrumenty Finansowe oraz COSME” – panel ekspertów 31.01.2018

Posted on

Ewa Rekosz, koordynator projektu CLUSGRID wzięła udział w panelu ekspertów zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w siedzibie Związku Banków Polskich. W panelu uczestniczyli przedstawiciele ministerstwa, PARPu i Krajowego Punktu Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE. Omawiane były wnioski wynikające z badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, którego celem głównym analizy jest diagnoza przyczyn ograniczających udział polskich podmiotów w programie horyzontalnym COSME oraz w programach wspierających instrumenty finansowe, wdrażanych bezpośrednio z poziomu europejskiego. Celem badania było też sformułowanie zaleceń w zakresie niezbędnych rozwiązań instytucjonalnych i operacyjnych, podnoszących zainteresowanie programami horyzontalnymi i skutkujących wzrostem skuteczności pozyskiwania wsparcia z tych źródeł.